مهندسی معکوس

مهندسی معکوس

دریافت قطعه از طرف مشتری VMM  بر نقاط نقشه_طراحی قالب_ساخت قالب_تولید نمونه

به همراه طراحی و ساخت قالب سنبه ماتریس ( پانچ ) برای قطعات دارای پانچ

آماده همکاری با مشتریان عزیز می باشد.